18.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOTEL PARK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

PARK POZIV POTPISANO.pdf