28.08.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BMK-ZANATPRODUKT a.d. Stara Pazova

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Belgrade Independent broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «B.M.K.» d.o.o. Stara Pazova, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «BMK & ZANATPRODUKT» a.d. Stara Pazova.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BMK-ZANATPRODUKT a.d. Stara Pazova.pdf