09.07.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» a.d. Subotica od 28.04.2017. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» a.d. Subotica od 25.06.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» a.d. Subotica, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.d. Subotica.pdf