17.07.2017.

Obaveštenje izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD Beograd o izvršenoj isplati dividende

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti "Vojvođanska banka" a.d. Novi Sad

Telekom_Srbija_a.d._-_obaveštenje_o_izvršenoj_isplati_dividende.pdf