24.02.2021.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Izveštaj sa vanredne skupštine akcionara Vojvodina ad Novi Sad 23.02.2021.-potpisan.pdf