10.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

POZIV - potpisan.pdf