07.11.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «SILBO» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PARAĆINKA» a.d. Paraćin.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin.pdf