05.08.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD Beograd.

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati II kupona I emisije dugoročnig obvaeznica Graditelj Beograd ad Beograd.pdf