29.11.2019.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca VATROSPREM a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu AD VAtrosprem 19.12.2019. potpisan.pdf