17.04.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNICA a.d. Bajmok

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Mediolanum Invest» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «RAVNICA» a.d. Bajmok.

Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca RAVNICA AD BAJMOK.pdf