05.09.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŠTAMPARIJA DIMITRIJE TUCOVIĆ AD UŽICE - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 157.800 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSTDTE53816 izdavaoca ŠTAMPARIJA DIMITRIJE TUCOVIĆ A.D. UŽICE - U STEČAJU (MB: 07157762), usled zaključenog stečajnog postupka