05.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za Skupstinu Betonjerka mb 08803927_05.04.2021.pdf