16.06.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ d.o.o. Zrenjanin

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati V emisije kratkoročnihobveznica Šinvoz doo.pdf