31.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKA STANICA KOCELJEVA AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

zapisnik.pdf