05.08.2019.

Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca PD EROZIJA AD Valjevo od strane ponuđača KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o nameri preuzimanja - PD Erozija ad Valjevo p.pdf