15.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank “ a.d. Beograd

Poziv Geomašina ad.pdf