05.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INDUSTRIJE OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv za skupstinu.pdf