11.07.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca POLJOPROMET a.d. Ruma

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «CapitalOne» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je GRŠIĆ PREDRAG iz Rume, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «POLJOPROMET» a.d. Ruma.

Prinudni otkup akcija izdavaoca POLJOPROMET a.d. Ruma.pdf