21.09.2022.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Obavestenje članovima CRHOV 2022.pdf