12.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RUDNIK KOVIN AD KOVIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RDKV_Izveštaj o bitnom događaju_sazivanje Skupštine.pdf