09.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Poziv Graditelj 09112020.pdf