09.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROSAVEZ AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za Skupstinu akcionara - TP Agrosavez ad Sombor.pdf