06.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT" a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „DIL BROKER“ a.d. Beograd

Poziv tehnopromet 2019 .pdf