29.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IZOLIR AD ZRENJANIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Poziv skupstina Izolir 16.12.2019.pdf