04.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PPT ARMATURE a.d. Aleksandrovac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tezoro broker“ a.d. Beograd

Poziv skupstina Armature.pdf