19.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JS&O AD NOVO MILOŠEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za odrzavanje vanredne skupstine drustva (2).pdf potpisan.pdf