02.04.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati 9 kupona VII emisije obvaznica VBS.pdf