17.02.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice II emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Erste bank“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o isplati glavnice.pdf