05.07.2018.

Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje isplata razlika u ceni.pdf POTPISANO.pdf