10.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

MSK a.d. Kikinda_Saziv skupstine akcionara.pdf