19.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

позив за скупштину потписан.pdf