08.10.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

GP SEVERNI BANAT - izvestaj o odrzanoj sednici 1.pdf