27.11.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za I emisiju serije B dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a a.d. Beograd

OBAVESTENJE O ISPLATI KUPONA.PDF