20.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STANDARD AD Leskovac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

STANDARD AD - Poziv za Skupštinu.pdf