15.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MD-EX a.d. Kragujevac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

red.skup.akc potpisana MD EX.pdf