30.06.2022.

Obaveštenje Odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Beograd

Odluka o isplati dividende za 2021.pdf
Decision on dividend payment for 2021.pdf
Decision on dividend payment for 2021.pdf