27.12.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DNEVNIK a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «GALENS INVEST» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «DNEVNIK» a.d. Novi Sad.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DNEVNIK a.d. Novi Sad.pdf