27.01.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ŠEĆERA CRVENKA AD CRVENKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d., Novi Sad

CR Izveštaj sa održane vanredne dopisne sednice skupštine 2022_potpisan.pdf