13.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara.pdf