11.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PGP RAPID AD APATIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

ODLUKA SA POZIVOM ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA elektronski potpisan.pdf