15.05.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «UNIOR» d.d. Zreče, Republika Slovenija, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «UNIOR COMPONENTS» a.d. Kragujevac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac.pdf