09.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMOELEKTRO ENEL AD BEOGRAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv TERMOELEKTRO ENEL AD.pdf