10.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

POZIV za vanrednu skupštinu akcionara Jugoelektro ES.pdf