30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FERO KONSTRUKCIJE AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv_za_skupstinu_akcionara_Fero konstrukcije ad Vranje.pdf