28.11.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SANAD a.d. Sanad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «SBD broker» a.d. Subotica, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je JOVIČIĆ MILE iz Bačke Topole, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «SANAD» a.d. Sanad.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SANAD a.d. Sanad.pdf