02.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC AD BUJANOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

DIB Odluka o sazivanju Vandredne skupstine akcionara 2019. sig.pdf