21.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД.pdf