30.12.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća I kupona i glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca AB SOLUTION DOO-U LIKVIDACIJI BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati kupona i glavnice III emisije AB Solution doo Beograd nakon roka dospeća.pdf