04.07.2018.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Obavestenje o isplati dividende Telekom Srbija AD.pdf