05.03.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata VIII kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf